TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia, które możemy Państwu zaoferować dzielą się na następujące rodzaje:

Tłumaczenie konsekutywne - następcze

Stosowane podczas prezentacji, rozmów handlowych, konferencji prasowych i szkoleń. W tego rodzaju tłumaczeniu prelegent robi w swoim wystąpieniu przerwy, umożliwiające tłumaczowi przełożenie przemówienia na język słuchaczy. Tłumaczenie konsekutywne nie wymaga specjalistycznego sprzętu i w obrębie jednego języka wykonuje je 1 tłumacz.

Tłumaczenia symultaniczne - równoczesne

Z tego rodzaju tłumaczenia korzysta się podczas konferencji międzynarodowych, kongresów i spotkań z udziałem wielu uczestników. W tłumaczeniu symultanicznym przekład następuje w trakcie wypowiedzi prelegenta i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz - ze względu na konieczność zachowania stuprocentowej uważności na słowa
prelegenta - zaangażowania zespołu 2 tłumaczy (dla jednego języka obcego), którzy wymieniają się w odstępach półgodzinnych.
  • Tłumaczenia szeptane - asysta tłumaczeniowa
W tego rodzaju tłumaczeniu tłumacz znajduje się przy swoim słuchaczu i ściszonym głosem na bieżąco przekazuje treści wypowiedzi rozmówcy. Tego rodzaju usługi przydatne są podczas rozmów biznesowych i negocjacji.